Organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2021

Stedelijk waterbeheer is kortweg te omschrijven als de zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Deze 3 gemeentelijke watertaken staan centraal in deze handreiking.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wet verandert de manier waarop partijen samenwerken aan stedelijk waterbeheer. Toch blijft ook veel hetzelfde. De handreiking geeft inzicht in wat blijft en wat verandert. Én welke kansen het nieuwe stelsel biedt voor bijvoorbeeld vraagstukken rondom klimaatadaptatie.