Organisatie
VNG
Publicatie soort
Position paper
Jaar van uitgifte
2020

Voor een schoon milieu moet het afvalwater van huishoudens en bedrijven zo goed mogelijk worden opgevangen en gezuiverd. Om dit in alle lidstaten van de Europese Unie te bevorderen is in 1991 de Richtlijn stedelijk afvalwater van kracht geworden. In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. Gezamenlijk geven ze jaarlijks 1.5 miljard euro uit aan het beheren van circa 150.000 kilometer riolering . De richtlijn is daarom voor gemeenten relevant.