Nieuws
Rapport
Data en datagedreven werken helpen om beleid te maken en oplossingen te bedenken voor maatschappelijke opgaven. Zeker in een speelveld als bodem en ondergrond, waarin ruimtelijke keuzes worden gestapeld en met elkaar concurreren, is feitelijke informatie nodig om scenario's te kunnen bouwen en keuzes te kunnen maken. Binnen het (pilot)programma...
Close-up van 2 handen op het toetsenbord van een laptop
Rapport
Maatschappelijke opgaven hebben veel ondergrondse ruimte nodig en hebben invloed op de bodemkwaliteit. Schaarste in de ondergrondse ruimte kan een groot probleem worden en een geïntegreerde aanpak op alle schaalniveaus is dringend nodig om deze problemen het hoofd te bieden. Het is hierbij essentieel om de juiste kennis op de...
glasvezel aanleggen
5 mei 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders ruimtelijke ordening van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U vergadert donderdag 11 mei in het commissiedebat ruimtelijke ordening. Goede ruimtelijke ordening is voor ieder van belang en kan de oplossing bieden voor een aantal maatschappelijke problemen. Graag geven we u daarom een aantal punten mee.
vrouw wandelt met 2 honden in het gras nabij een sloot
22 maart 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders water van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft maandag 27 maart uw notaoverleg over Water en Bodem Sturend. Graag geeft de VNG u het standpunt mee namens gemeenten. Het belang van Water en Bodem Sturend kan moeilijk overschat worden. De Kamerbrief van 25 november 2022 laat...
Landbouw met een boerderij op de achtergrond
Rapport
Maatschappelijke opgaven hebben veel ondergrondse ruimte nodig en hebben invloed op de bodemkwaliteit. De juiste kennis op de juiste plek krijgen, hebben en delen is hierbij essentieel. Daar blijkt de uitvoeringspraktijk nu niet klaar voor. De taken zijn gedecentraliseerd, de kennis niet. De VNG managet een programma waarin we nagegaan...
glasvezel aanleggen