Rapport
Maatschappelijke opgaven hebben veel ondergrondse ruimte nodig en hebben invloed op de bodemkwaliteit. De juiste kennis op de juiste plek krijgen, hebben en delen is hierbij essentieel. Daar blijkt de uitvoeringspraktijk nu niet klaar voor. De taken zijn gedecentraliseerd, de kennis niet. De VNG managet een programma waarin we nagegaan...
1 november 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U behandelt op 7 november 2022 de begroting wonen. Graag geeft de VNG u het gemeentelijk standpunt mee op het dossier bouwen en de verduurzaming. We verzoeken uw Kamer in bijgesloten position paper aandacht te vragen voor de volgende vijf aspecten...
Rapport
In het project ‘Decentrale benadering ZZS’ hebben de VNG, IPO, Omgevingsdienst NL, VNO-NCW en RIVM onderzocht wat de ZZS-situatie/problematiek op decentraal niveau is. Op basis van deze kennis kan antwoord worden gegeven op de vraag hoe de decentrale overheden als bevoegd gezag de ZZS-problematiek zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen...
29 september 2022
Brief aan kabinet
Geachte heer Harbers, U werkt aan een brief aan de Kamer over het onderwerp “water en bodem sturend”. Via presentaties en informele consultaties hebben wij een idee wat op hoofdlijnen de inhoud van de brief gaat worden. Wij onderstrepen uw conclusie dat het accepteren van de sturende werking van het...
9 september 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders ruimtelijke ordening van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U vergadert woensdag 14 september in het commissiedebat ruimtelijke ordening. Daar staan veel onderwerpen op de agenda die voor gemeenten van belang zijn. Graag geven we u daarom een aantal punten mee.