Nieuws
5 mei 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders ruimtelijke ordening van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U vergadert donderdag 11 mei in het commissiedebat ruimtelijke ordening. Goede ruimtelijke ordening is voor ieder van belang en kan de oplossing bieden voor een aantal maatschappelijke problemen. Graag geven we u daarom een aantal punten mee.
vrouw wandelt met 2 honden in het gras nabij een sloot
22 maart 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders water van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft maandag 27 maart uw notaoverleg over Water en Bodem Sturend. Graag geeft de VNG u het standpunt mee namens gemeenten. Het belang van Water en Bodem Sturend kan moeilijk overschat worden. De Kamerbrief van 25 november 2022 laat...
Landbouw met een boerderij op de achtergrond
Rapport
Maatschappelijke opgaven hebben veel ondergrondse ruimte nodig en hebben invloed op de bodemkwaliteit. De juiste kennis op de juiste plek krijgen, hebben en delen is hierbij essentieel. Daar blijkt de uitvoeringspraktijk nu niet klaar voor. De taken zijn gedecentraliseerd, de kennis niet. De VNG managet een programma waarin we nagegaan...
glasvezel aanleggen
1 november 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U behandelt op 7 november 2022 de begroting wonen. Graag geeft de VNG u het gemeentelijk standpunt mee op het dossier bouwen en de verduurzaming. We verzoeken uw Kamer in bijgesloten position paper aandacht te vragen voor de volgende vijf aspecten...
Straat met nieuwbouwwoningen
Rapport
In het project ‘Decentrale benadering ZZS’ hebben de VNG, IPO, Omgevingsdienst NL, VNO-NCW en RIVM onderzocht wat de ZZS-situatie/problematiek op decentraal niveau is. Op basis van deze kennis kan antwoord worden gegeven op de vraag hoe de decentrale overheden als bevoegd gezag de ZZS-problematiek zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen...
Schilder op een steiger schildert een dakkapel