Overig
De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is op 1 januari 2018 in werking getreden. De implementatie bij gemeenten bleef achter op de planning, zo bleek na de inwerkingtreding van de wet. Naar aanleiding van een motie op de ALV van de VNG in juni 2018 is er een impactanalyse opgesteld.
1 april 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders ondermijning en milieu, Afgelopen 28 maart informeerde minister Grapperhaus, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat, uw Kamer over zijn toezegging met een structurele oplossing voor het drugsafvalprobleem te komen. Kort gezegd komt de oplossing van de minister op het volgende neer: drugsafvaldumpingen zijn een lokale aangelegenheid...
12 december 2018
Brief aan kabinet
Deze brief bevat de VNG reactie op de consultatieversie van het Aanvullingsbesluit Bodem. De VNG waardeert de verbetering van de huidige conceptteksten ten opzichte van de pre-consultatie en gaat in de brief dieper in op de uitdagingen die zij nog ziet in de uitvoering.
30 oktober 2018
Brief aan parlement
Drugsdumpingen zijn een groot probleem voor terreinbeheerders en particuliere grondbezitters. Boeren, boswachters, ondernemers en inwoners worden steeds vaker geconfronteerd met giftig drugsafval dat op hun terrein is gedumpt door criminelen. Een triest dieptepunt is inmiddels bereikt met dumpingen en brandstichtingen in woonwijken.
31 oktober 2018
Brief aan parlement
In week 45 (6-8 november) behandelt u de Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35000-XII). De VNG vraagt uw aandacht voor vier onderwerpen: Circulaire economie Verhoog de afvalstoffenbelasting stapsgewijs zodat gemeenten daarop kunnen anticiperen en werken aan draagvlak onder hun inwoners. Mobiliteitsfonds Een fonds dat gebaseerd is op alle vervoersmodaliteiten is op...
8 maart 2018
Overige brief
Geachte woordvoerders Omgevingswet, U heeft tot 15 maart inbreng te leveren op de Aanvullingswet bodem Omgevingswet (TK 34864). Graag willen we u attenderen op vier punten die voor gemeenten van belang zijn. Hieronder gaan we in op bodemsanering, energietransitie in de ondergrond, het beschermingsniveau en de handhaving.