Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat het vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, gaat het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderen. Dit is een wettelijk traject dat eind 2020 wordt afgerond.

Momenteel regelen de 42 jeugdregio's zélf via een convenant de grootste administratieve problemen. Dit blijft zo totdat de wettelijke vereenvoudiging in de Jeugdwet ingaat. Het woonplaatsbeginsel heeft een directe link met het financiële verdeelmodel in de Jeugdwet.

Meer informatie