Er is een modelovereenkomst beschikbaar voor bovenregionale jeugdhulp. Deze overeenkomst betreft pleegzorg. Met onze modelovereenkomsten voorkomen gemeenten en aanbieders administratieve lasten en beperken zij transitierisico’s.

Alle overeenkomsten gaan vergezeld van Programma's van Eisen en inkoop handreikingen. Natuurlijk kunt u afwijken of bepalingen aanpassen wanneer dit beter aansluit bij de situatie in uw regio of gemeente.

De modelovereenkomsten dragen bij aan een betere aansluiting tussen vraag en aanbod van bovenregionaal georganiseerde jeugdhulp. Daarnaast waarborgen ze de continuïteit van ondersteuning.

Overeenkomst Pleegzorg

Hieronder vindt u de modelovereenkomst voor pleegzorg, inclusief bijbehorende inkoophandreiking en Programma van Eisen:

Complete reeks

Zie ook