Ter ondersteuning van het Netwerk Zorg en Veiligheid Jeugd is er binnen het VNG Forum Zorg en Veiligheid een speciale groep Zorg en Veiligheid Jeugd ingericht.

Voor wie?

Gemeenteambtenaren met taken die te maken hebben met Zorg en Veiligheid Jeugd kunnen zich hiervoor aanmelden. Denk daarbij aan de beleidsmedewerkers met de dossiers: Jeugd, Jeugdbescherming/Jeugdreclassering, Veiligheid, Veilig Thuis, Sociaal Domein.

Hoe meldt u zich aan? 

Gemeenteambtenaren kunnen zich voor de forumgroep aanmelden via forum.helpdesk@vng.nl. Dit vereist een gemeentelijk emailadres.

Geef bij uw aanmelding aan:

  • Naam
  • Functie
  • Uw gemeentelijk emailadres dat gekoppeld kan worden aan het forumaccount.
  • De naam van het specifieke forum waarvoor de aanmelding is: dit is in het forum Verbinding Zorg en Veiligheid.
  • Vervolgens maakt u de keuze voor de groep Zorg en Veiligheid Jeugd.
  • Bent u als gemeenteambtenaar toevallig al lid van het VNG forum via een andere forumgroep? Dan hoeft u alleen te melden dat u ook lid wilt worden van de groep Verbinding zorg en veiligheid.

Meer informatie