Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen van gemeenten aan de VNG over het coronavirus. Deze lijst wordt tijdens werktijden continu aangevuld en geactualiseerd. De vragen zijn opgedeeld in de volgende rubrieken:

 • Arbeidsvoorwaarden gemeenten
 • Belastingen voor inwoners en ondernemers
 • Besluitvorming en bevoegdheden
 • Continuïteit financiering aanbieders Wmo en Jeugd
 • Doelgroepenvervoer
 • Gemeentelijke organisatie
 • Inwoners
 • Maatschappelijke opvang / beschermd wonen / vrouwenopvang / huiselijk geweld / mensenhandel
 • Noodopvang kinderen / onderwijs
 • Ondersteuning ondernemers
 • Sport, media en cultuur
 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

 • WMO, participatie en jeugd

Arbeidsvoorwaarden gemeenten