De uitgestelde Buitengewone ALV vond digitaal plaats op vrijdag 12 februari van 10.00 tot 12.15 uur. Op de agenda stonden onder meer de VNG-inzet voor de kabinetsformatie en de stand van zaken van de uitvoering van het Klimaatakkoord.

U vindt hier een korte terugblik van de BALV.

Agenda, stukken en uitslagen stemmingen BALV 12 februari 2021

Videoverslag BALV 12 februari 2021

Jaarrede Jan van Zanen

Videoverslag van de hele BALV