Omslag Interactieve Routekaart Noord-Nederland [BETA]

routekaart_Noord-Nederland (PDF, 258kB)

Interactieve Routekaart Noord-Nederland [BETA]

Er is in de kenniskringen veel inzet gepleegd waardoor we een eerste aanzet kunnen maken met het aanbieden van een regionale routekaart voor Noord Nederland. Een regionale routekaart geïnspireerd op de versie die eerder in het oosten van het land werd ontwikkeld.

In de routekaart voor Noord Nederland krijgen partners uit justitieel-, zorg- en sociaal domein een plek en leggen we verbindingslijnen. Voor onze Noord Nederlandse routekaart hebben we besloten om per fase de diverse (kern)taken, verantwoordlijkheden en expertises per (keten)partner op te nemen. Ook bieden we het slachtoffer een essentiële centralere rol. We hopen dat het hierdoor inzichtelijk wordt voor ons als professionals: wie doet wat in de aanpak van ex-partnerstalking, en hoe kunnen we dat beter in gezamenlijkheid. Zodat er een regievoerder aangesteld wordt wanneer dat nodig is, (risico)inschattingen tijdig gedeeld worden en we voorkomen dat er informatie verloren gaat. In het belang voor zowel het slachtoffer, de dader, de omgeving als de maatschappij.

We stellen de veiligheid voorop en de inhoud centraal

Want er is veel inhoud, betrokkenheid en professionaliteit. Dat hebben we gemerkt, gevoeld en gezien in de kenniskringen. We geloven dat de kracht zit in het verbinden van alle expertises met betrokkenheid van de professionals.

We hopen van harte dat de routekaart een middel wordt om de verbindingen met elkaar te leggen, te behouden en te verdiepen. We willen jullie vragen om de komende tijd de routekaart te benutten in de praktijk. We horen graag wat jullie ervan vinden en wat er nodig blijft om de gezamenlijke ketenaanpak steeds effectiever vorm te geven.