Het Project Certificering CO2-Prestatieladder stimuleert gemeenten om structureel te verduurzamen.

De VNG heeft in 2019 de volgende gemeenten ondersteund om hun certificering voor de CO2-Prestatieladder op niveau 3 te behalen: Soest, De Bilt, Delft, Hilversum, Amersfoort, Alkmaar en Voorburg-Leidschendam. Wilt u ook inzicht in uw CO2-footprint en weten waar uw reductiemogelijkheden liggen? Haal dan in 2020 uw CO2-Prestatieladder certificaat! Zie de informatie hieronder of mail naar CO2@vng.nl.

Bekijk de video van gemeenten die aan de slag zijn gegaan met certificering voor de CO2-Prestatieladder. 

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is het duurzaamheidsinstrument van Nederland waarmee gemeenten onder meer hun eigen CO2-footprint in kaart kunnen brengen en inzicht kunnen krijgen in waar de organisatie de meeste CO2-reductie kan behalen. Deze ladder onderscheidt zich van andere footprintmethodieken omdat hierin onder andere ook het managementproces wordt meegenomen en geaccrediteerd gecertificeerd. Hiermee is er nadrukkelijk aandacht voor de succesvolle vertaling van bestuursambities naar beleidsdoelen en inkoopuitvoering.

Lees meer in de Informatiebrochure CO2-Prestatieladder voor overheden

Hoe werkt de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken:

  • Inzicht: door een CO2-footprint op te stellen conform de ISO-norm 14064-1 krijgt uw gemeentelijke organisatie inzicht in haar CO2-uitstoot  (bijv. (maatschappelijk) vastgoed en gemeentelijke voertuigen)
  • CO2-reductie: de ambitie van de gemeentelijke organisatie om de CO2-uitstoot te verminderen
  • Transparantie: hoe de gemeentelijke organisatie in- en extern communiceert over haar CO2-footprint en CO2-reductiedoelstellingen
  • Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO2 te reduceren

Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. Met het behalen van niveau 3 (doelstelling Project Versnelling Certificering CO2-Prestatieladder) richt de gemeente zich vooral op de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door haar eigen organisatie (en alle projecten). Dit houdt in dat de gemeente inzicht heeft in haar eigen energiestromen, zoals het gas-, elektra en brandstofverbruik, of de zakelijk gereden kilometers onder werktijd.

Een erkende certificerende instantie beoordeelt de activiteiten en bepaalt het niveau van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle invalshoeken van de ladder.

Wat houdt de implementatie van de CO2-Prestatieladder in?

Bekijk de Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor Overheden waarin een handleiding staat hoe u concreet met de CO2-Prestatieladder aan de slag kunt gaan.

Hoe blijft uw gemeente gecertificeerd?

Elke gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling (CI). Een gecertificeerde organisatie heeft hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.

De eisen van de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 komen overeen met de eisen die aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) energie-audit worden gesteld. Ook van gemeenten kan worden gevraagd hieraan te voldoen. Een certificering vanaf niveau 3 op de CO2-Prestatieladder is tot 2023 als acceptabel erkend voor de auditverplichting. 

Lees of uw gemeente EED-audit plichtig is

Leer van ervaringen van gecertificeerde gemeenten

De gemeenten Renkum, Fryske Marren, Barneveld, Harderwijk en Bronckhorst zijn al gecertificeerd. Zij delen graag hun ervaringen. 

Soms heb je het gevoel dat je heel goed bezig bent, maar door met de CO2-Prestatieladder aan de slag te gaan, kom je steeds weer nieuwe kansen tegen. De Ladder verplicht je vervolgens ook om concrete stappen te zetten, die direct meetbaar zijn. Dat is belangrijk.’

Ivo Lammertink, gemeente Harderwijk, lees het hele interview

‘Je hebt met de prestatieladder een tool waarmee je kunt bijhouden waar je staat. Voor mij was het een eyeopener. Ik had geen idee hoeveel onze CO2-uitstoot was. Je weet wel hoeveel stroom, aardgas, benzine, et cetera je verbruikt, maar wat betekent dat nu eigenlijk? Hoeveel ton CO2 is dat?’

 

Erik Mol, duurzaamheidscoördinator gemeente Bronckhorst, lees het hele interview

“Iedere gemeente die de Ladder gaat beklimmen, gaat geld besparen. CO2-reductie dient dus niet alleen het groene doel, het levert ook geld op. Dat trekt de grootste pessimist over de streep.”

Wendy Ruwhof, wethouder gemeente Renkum

Dit traject haalde interessante inzichten boven water. Zo kwamen we erachter dat we nog niet de meest duurzame vorm van groene stroom inkochten en dat we duurzame winst konden boeken door over te schakelen op blauwe diesel voor ons wagenpark. Op een gegeven moment moet je gewoon dingen gaan doen; zo creëer je immers de duurzame voorbeelden waarmee je anderen meekrijgt.

Frans Veltman, klimaatwethouder gemeente Fryske Marren, lees het hele interview

Als je bedrijven wilt stimuleren werk te maken van een prettige en gezonde leefomgeving, dan moeten we zelf het goede voorbeeld geven. [Met de behaalde certificering op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder] stellen we ons tot doel om de uitstoot in drie jaar tijd met 78 procent te verminderen.

Didi Dorrestijn, wethouder gemeente Barneveld, lees het hele interview

Waarom certificeren als gemeente?

De belangrijkste reden is de versnelling van ambities op het gebied van CO2-reductie. Als u deelneemt, krijgt u duidelijk in beeld waar de grootste winst in CO2-reductie te behalen valt. 

Bekijk de tien redenen om te certificeren en welke eerste stappen u kunt zetten

Beeld met tien redenen om te certificeren en welke eerste stappen u kunt zetten.

Wat is de investering van deelnemende gemeenten?

De VNG schat de volgende inspanningen en kosten in:

  • De eenmalige capaciteit/kosten voor implementatie (335-445 uur– eventueel een deel door een adviseur)
  • De structurele inspanning voor het managen van het CO2-reductieproces (60-80 uur per jaar)
  • De structurele inspanning voor de halfjaarlijkse monitoring en communicatie (60-80 uur per jaar)
  • Deelname aan een sectorinitiatief (40-100 uur per jaar en wellicht een aanvullend bedrag)
  • De contributie aan de SKAO (zie tabel op www.skao.nl/tarieven)
  • De kosten van de certificerende instantie, eenmalig (ca. € 3.000,- tot € 4.000,-) en jaarlijks (circa € 1.500,- tot € 2.500,-)

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u weten wat VNG in 2020 voor uw gemeente kan betekenen m.b.t. certificering? Neem dan contact op met het team Programma CO2-reductie via CO2@vng.nl.