- Lokale pilots -

In het innovatieprogramma Koers en kansen voor de sanctieuitvoering werken de zorg, gemeenten en justitie samen om structurele oplossingen te vinden voor herhaalde criminaliteit. Zo bouwen we aan een veilige maatschappij.

In 40 lokale pilots worden nieuwe manieren van (samen)werken uitgetest tijdens de strafbepaling, de strafuitvoering, tot en met de nazorg. Wat werkt wel, wat niet en waarom? De opgedane kennis en ervaringen helpen bij een effectievere re-integratie van ex-delinquenten in zijn of haar gemeente.

Een groot deel van de Koers en kansen-pilots richt zich op verbetering van de samenwerking tussen justitiƫle partners en gemeenten, om er zo voor te zorgen dat de problemen die ex-delinquenten ervaren op de verschillende leefgebieden effectiever worden aangepakt en hun maatschappelijke re-integratie kansrijker wordt.