Om u als bestuurder wegwijs te maken, ontwikkelde de VNG de mindmap 'Informatiebeveiliging - Eigen huis op orde'. Deze mindmap biedt inzicht in de verschillende aspecten van informatiebeveiliging en uw rol daarbij. Aan de hand van dit document kunt u het gesprek aangaan met uw deskundige(n) over informatiebeveiliging.

De mindmap is gebaseerd op interviews met burgemeesters, Chief Information Security Officers (CISO´s), en specialisten van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). We werkten de mindmap uit met een VNG-begeleidingscommissie waarin ook de IBD en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters waren vertegenwoordigd.

Download de mindmap informatiebeveiliging (pdf, 2,3 MB) en lees hier de toelichting (pdf, 204 kB)

Voorbeeldcasus

Bij de mindmap zit ook een voorbeeldcasus (pdf, 232 kB) waarmee u direct aan de slag kunt. In de casus komen beide kanten van de mindmap aan de orde. De linkerkant waarin de gemeente preventieve maatregelen neemt om misbruik van de eigen, vaak privacygevoelige, informatie te voorkomen. En de rechterkant, waar de gemeente vanwege een datalek (in dit geval door de verloren iPad van de burgemeester) in een crisissituatie belandt. Beide situaties vragen om een andere betrokkenheid en rol van bestuurders die u bij de casusbehandeling kunt benadrukken.

Mindmap ‘Veilig digitaal innoveren’

Als gemeentebestuurder krijgt u dagelijks te horen dat we leven in een tijd van digitale transformatie. Een tijdperk dat wordt gekenmerkt door razendsnelle vernieuwingen en een verandering van het speelveld voor u als bestuurder. Maar wat betekent dit nou concreet voor u? Waar liggen kansen om bijvoorbeeld de dienstverlening te verbeteren of de veiligheid in uw gemeente te vergroten? En wat kunt u doen om de privacy van uw inwoners te borgen?

Om u als bestuurder wegwijs te maken, ontwikkelde de VNG de mindmap 'Veilig digitaal innoveren'. Hierin brengen we de kansen en de risico’s voor u in kaart met daarbij een afwegingskader voor bestuurlijke besluitvorming. De mindmap brengt structuur en biedt verdiepende informatie en links naar relevante webpagina’s om uw inzicht in dit nieuwe werkveld te vergroten.

Download de mindmap Veilig digitaal innoveren (pdf, 1,7 MB) en lees hier de toelichting (pdf, 194 kB).

Voorbeeldcasus

De voorbeeldcasus digitale vernieuwing (pdf, 224 kB) is een middel om bestuurders meer inzicht te geven in het brede domein van veilig digitaal innoveren. Het doel is uiteindelijk om het gesprek te voeren over de vraag op welke manier burgemeester en wethouders invulling geven aan hun eigen rol op dit gebied. Wat gaat er goed? Maar vooral: wat kan er beter?