Mindmap Eigen huis op orde

Informatiebeveiliging is een zaak van iedereen, ook het college heeft taken en bevoegdheden. Om u als bestuurder wegwijs te maken, ontwikkelde de VNG de mindmap 'Informatiebeveiliging - Eigen huis op orde'.

De mindmap biedt inzicht in de verschillende aspecten van informatiebeveiliging en uw rol daarbij. Aan de hand van de mindmap kunt u het gesprek aangaan met uw deskundige(n) over informatiebeveiliging.

De mindmap is gebaseerd op interviews met burgemeesters, Chief Information Security Officers (CISO´s), en specialisten van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). We werkten de mindmap uit met een VNG-begeleidingscommissie waarin ook de IBD en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters waren vertegenwoordigd.

Voor een optimale weergave van de verklarende pop-ups wordt het gebruik van de browsers Firefox of Internet Explorer aangeraden of om de mindmap te downloaden (rechtermuisknop, koppeling / link opslaan als).

Voorbeeldcasus

Hieronder treft u een voorbeeldcasus aan.

Bestuurlijke mindmap ‘veilig digitaal innoveren’

Als gemeentebestuurder krijgt u dagelijks te horen dat we leven in een tijd van digitale transformatie. Een tijdperk dat wordt gekenmerkt door razendsnelle vernieuwingen en een verandering van het speelveld voor u als bestuurder. Maar wat betekent dit nou concreet voor u? Waar liggen kansen om bijvoorbeeld de dienstverlening te verbeteren of de veiligheid in uw gemeente te vergroten? En wat kunt u doen om de privacy van uw inwoners te borgen?

Om u als bestuurder wegwijs te maken, ontwikkelde de VNG de mindmap “veilig digitaal innoveren”.

In deze mindmap brengen we de kansen en de risico’s voor u in kaart. Daarnaast biedt de mindmap een afwegingskader voor bestuurlijke besluitvorming. De mindmap brengt structuur en biedt verdiepende informatie en links naar relevante webpagina’s om uw inzicht in dit nieuwe werkveld te vergroten.

Voor een optimale weergave wordt het gebruik van de browsers Firefox of Internet Explorer aangeraden of om de mindmap te downloaden (rechtermuisknop, koppeling / link opslaan als).

Voorbeeldcasus

Hieronder treft u een voorbeeldcasus aan.