Meeneembare voorzieningen zijn hulpmiddelen die gemeenten aan mensen met een arbeidsbeperking moeten aanbieden als die nodig zijn om aan het werk te komen of te blijven. Het kan bijvoorbeeld gaan om speciale werkstoelen, orthopedisch schoeisel en voorzieningen voor slechtzienden. Vanaf 2015 heeft de VNG het UWV bereid gevonden deze regeling uit te voeren, op basis van een uitname uit het Gemeentefonds. De activiteiten van het UWV op dit gebied stoppen in 2018.

Gelet op het minimale beroep dat in de afgelopen jaren op de regeling is gedaan, is het niet doelmatig als alle gemeenten expertise op dit gebied ontwikkelen. In de loop van dit jaar zal de VNG een beknopte handreiking over dit onderwerp publiceren. Wij adviseren u om binnen uw organisatie tijdig een aanvraag - en toekenningsproces te organiseren om te voorkomen dat vanaf 2018 burgers nergens met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen.

Deze pagina is onderdeel van www.vng.nl/landelijkecoordinatiesociaaldomein