Wat is het thema?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hierbij hebben zij behoefte aan actuele kennis, informatie en inspiratie over wat wel of juist niet werkt. De VNG biedt alle jeugdregio's hulp-op-maat bij de samenwerking met nieuwe veiligheids- en justitiepartners.

Wat is de rol van de gemeenten?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering en organisatie van jeugdhulp, Veilig Thuis en de uitvoering van maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeentelijke jeugdhulp werkt samen met de justitieketen. Daarbij staan gemeenten voor de taak om 'procesregie' te voeren op de jeugdbeschermingsketen en hun rol te pakken in de jeugdstrafrechtsketen door bijvoorbeeld heldere afspraken te maken met volwassenenreclassering en Raad voor de Kinderbescherming.

Het vernieuwingsproces is volop in ontwikkeling, waardoor ook steeds duidelijk wordt wat wel en niet werkt. Deze vernieuwing krijgt nu op allerlei manieren vorm en is nog niet uitgekristalliseerd. Al in 2015 was de vraag om ook te gaan innoveren. Daar was echter toen de focus, tijd en mogelijkheid niet voor. Omdat inmiddels de basis staat, is er inmiddels wel ruimte voor en behoefte aan innovatie.

De VNG helpt gemeenten bij het organiseren van (nog) betere samenwerking met justitiepartners, zodat ondersteuning van kwetsbare jongeren steeds effectiever wordt.

Waar moet je als gemeente aan gedacht hebben?

  • Zorg voor een doorgaande lijn van preventief beleid naar gedwongen kader met goede samenwerking met betrokken partijen in het stelsel.
  • Kijk uit voor discussie over “regie”. Bekijk welke instantie de beste verbinding heeft met de doelgroep en maak van daaruit afspraken.
  • Het is aan te bevelen regionaal samen te werken in de jeugdregio’s.

Kijk voor meer informatie in het VNG-dossier: