De gemeente Den Haag en de politie ondertekenden op 15 april de intentieovereenkomst ‘Impact Coalitie Safety en Security voor Smart Society’, waarin staat hoe de samenwerking plaats vindt. Met de gemeente Den Haag tekenen onder ander ook Amsterdam, Almere, Eindhoven en Apeldoorn.

De gemeenten en de VNG werken al langer op allerlei terreinen samen om zo de kansen van digitalisering en technologische beter te benutten. Dat is nodig, want de steden staan steeds meer op de voorgrond bij thema’s als duurzaamheid, mobiliteit en gezondheidszorg. De Haagse wethouder Saskia Bruines (Economie, Internationaal en Dienstverlening) trekt die beweging als portefeuillehouder Smart Society bij de VNG. In de samenwerking smart society is de gemeente Den Haag trekker van het thema veiligheid.

Saskia Bruines: 'Door de krachten te bundelen en digitalisering in te zetten voor safety & security kunnen we oplossingen voor stedelijke veiligheidsvraagstukken volgens publieke waarden ontwerpen. Urgent zijn bijvoorbeeld crowdmanagement in tijden van corona en bij evenementen, de toepassing van sensoren voor veiligheid in de stad, veilige datadeling en toepassing van data-analyse en AI.'

De ondertekening van deze intentieverklaring vond, vanzelfsprekend in deze tijd, plaats via een digitale afspraak. Henk Geveke (lid van de korpsleiding politie): 'Onze samenleving staat onder een enorme druk en wij worden gedwongen om een pas op de plaats te maken, maar juist nu is het belangrijk om te blijven investeren in de toekomst. Wij moeten met elkaar zoeken naar oplossingen voor problemen en innovaties om samen te zorgen voor de veiligheid in de steden en hun omgeving.'

Krachten bundelen

ondertekening Smart Society Impact Coalitie Safety en Security

In de intentieovereenkomst staat hoe we gaan samenwerken in de coalitie met de G5-steden, G40-gemeenten en de VNG. Stichtingen DITSS en The Hague Security Delta helpen de coalitie hierbij.

Met de ondertekening geven de betrokken gemeenten en politie prioriteit aan samen gekozen veiligheidsvraagstukken. De bedoeling is om van elkaar te leren als het gaat om veiligheid in de openbare ruimte met innovatieve digitale oplossingen, de cybersecurity van die oplossingen en ethische vraagstukken bij nieuwe technieken die we gebruiken. Deze oplossingen zijn uiteindelijk voor heel Nederland bedoeld. De gemeentelijke living labs zoals de Johan Cruijff Arena, Scheveningen en Stratumseind in Eindhoven worden ingezet voor experimenten op het gebied van veiligheid. Na succes kunnen ze ook elders worden toegepast en doorontwikkeld. De VNG helpt mee bij het delen van kennis en het brengen van successen naar andere gemeenten. Ministeries worden betrokken om, waar nodig, barrières te helpen wegnemen.

Voor de politie is de samenwerking met gemeenten van strategisch belang. Henk Geveke: 'We willen kansen en gevolgen bij de ontwikkeling van smart cities voor de politie onderzoeken. De politie innoveert met partners om aan de voorkant van nieuwe veiligheidsvraagstukken te komen. Daarom werkten we actief mee aan de vorming van deze coalitie. Wij maken hierbij gebruik van onze kennis en expertise vanuit de eenheden, innovatiemakelaars en ons programma Digitalisering en Cybercrime.'

Meedoen?

Aansluiten bij deze samenwerking is mogelijk. Saskia Bruines: 'De coalitie richt zich op waar de prioriteit ligt en waar de innovatiekracht zit, in publiek én private samenwerking. We gaan graag in gesprek met geïnteresseerde gemeenten, publieke dienstverleners, kennisinstellingen en bedrijven.' Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar icss@vng.nl.

Meer informatie

VNG en G5 gaan samenwerken aan Smart Society (6 september 2018)