Verenigingsstrategie Gemeenten 2024

Voor de nieuwe bestuursperiode 2020-2024 gingen we op zoek naar samenbindende thema’s en opgaven binnen de vereniging. Met de provinciale afdelingen organiseerden we bijeenkomsten in het hele land waaraan burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers deelnamen. Het resultaat hiervan is ‘Gemeenten 2024’, dat de thema’s en richtingen voor de oplossingen benoemt.