Met elkaar hebben we in kaart gebracht wat de belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur.

Met als uiteindelijke doel: een nieuwe verenigingsstrategie van gemeenten voor 2020-2024:

Visieontwikkeling

In een reeks essays ontwikkelde de VNG voor haar leden visies op actuele thema’s die in de toekomst gaan spelen. Deze visies kwamen tot stand met input vanuit gemeenten en zijn geschreven op persoonlijke titel, met het doel bij te dragen aan de Verenigingsvisie Gemeenten 2024:

Bijeenkomsten in de provincies

De nieuwe verenigingsstrategie Gemeenten 2020-2024 is op de ALV van juni 2019 gepresenteerd. In het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 gingen wij het land in om met u in gesprek te gaan over thema's die in úw regio spelen en die u belangrijk vindt voor de komende jaren.

Wat er besproken is tijdens de bijeenkomsten kunt u teruglezen in de verslagen per provincie via onderstaande link en via de navigatie bovenaan de pagina (bekijk andere artikelen in dit boek).

Benieuwd naar de verslagen/terugblikken van de provinciale bijeenkomsten? Klik dan op een van de items in het menu aan de rechterkant. 

U kunt ook een video bekijken met een compilatie van de bezoeken aan alle provincies:

'Om over na te denken'

We hebben verschillende planbureaus en adviesraden gevraagd een bijdrage te leveren aan ons visietraject. In deze publicatie zijn korte bijdragen van adviesorganen bijeengebracht. Het betreft een aantal trends en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende periode van invloed zullen zijn op het lokaal bestuur. De publicatie is gepresenteerd tijdens het VNG Jaarcongres 2018 en vormt de start voor de discussie over de meerjarenvisie met de nieuwe bestuurders.