Om gedupeerde ouders snel te ondersteunen, kunt u als gemeente een meldpunt of loket voor deze ouders inrichten. De onderstaande punten/vragen kunnen helpen om snel een meldpunt/loket in te richten.

kind zit buiten op een steen met een knuffelbeer

Er zijn een aantal zaken die belangrijk zijn in het optuigen van een steunpunt:

  1. Een contactpersoon voor ouders aanwijzen.
  2. Een contactpersoon voor beleid aanwijzen
  3. Het bereiken van gedupeerde ouders
  4. Zorg voor een goede bereikbaarheid voor gedupeerde ouders
  5. Een goede zichtbaarheid online
  6. Een heldere en duidelijke communicatie op B1 niveau

Aantal gedupeerde ouders per gemeente

U vindt een overzicht (26 januari 2021) van het aantal gedupeerden (die zich al hebben gemeld) per gemeente op de website van de Belastingdienst. Het overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een lijst waarin Belastingdienst/Toeslagen een uitsplitsing maakt tussen het totaal aantal ouders dat zich heeft gemeld en de groep acuut/schrijnende gevallen per gemeente. Deze lijst wordt gepubliceerd op dezelfde website.

Achtergrond

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om die ouders over de volle breedte hulp te bieden. De VNG heeft met staatssecretaris Van Huffelen sinds juni jl. het gesprek gevoerd over de randvoorwaarden waaronder gemeenten de benodigde ondersteuning aan de gedupeerde ouders kunnen bieden. VNG en Belastingdienst/Toeslagen hebben op 28 september jl. een akkoord bereikt om ondersteuning te bieden aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire.