Dorinie Edelaar, Chief Information Security Officer van de gemeente Helmond:

"Wij wilden op basis van ons informatieveiligheidsplan een pakket aan diensten aanschaffen waarmee we kwetsbaarheids- en veiligheidsonderzoeken duurzaam kunnen uitvoeren. In perceel 3 van GGI-Veilig worden de security expertise services geleverd die we zochten. Vervolgens ga je een minicompetitie in, in feite een verkorte aanbesteding, die via VNG Realisatie naar de leveranciers gaat die gecontracteerd zijn. En ja, dat is een inspanning. Om te beginnen moet je heel precies na gaan denken over je programma van eisen voor het uitzetten van de opdracht. Na inschrijving moet je allerlei plannen van aanpak beoordelen. De belangrijkste vraag is dan of de inspanningen en de tijd die je daaraan besteedt proportioneel zijn ten opzichte van de opdracht die je wegzet. Is de opdracht klein, dan is het GGI-Veilig-traject omslachtig. Wij hebben er dan ook voor gekozen om een aanbesteding voor meerdere jaren te doen. Dan is je drempelbedrag hoger, maar wel in verhouding met wat je ervoor terugkrijgt. En dat maakt de inspanningen de moeite waard. We hebben nu een mooi meerjarenprogramma voor digitale weerbaarheid; voor de langere termijn dus. Een programma dat we bovendien parallel kunnen laten lopen met ons bewustwordingsprogramma."

Heeft u vragen of wilt u weten wat we u kunnen bieden na het lezen van deze ervaring? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@scgemeenten.nl.