Voor, tijdens en na een aanbestedingstraject werken we eraan om u op de juiste momenten van duidelijke informatie te voorzien. Voor de leverancier, voor de gemeenten en voor ons als contract beheerder is het cruciaal om met elkaar in gesprek te zijn over de wensen die er zijn en de mogelijkheden om daarin te voorzien. Om dat te kunnen doen, is er continu afstemming nodig met alle betrokkenen. We organiseren daar regelmatig bijeenkomsten en webinars voor en mailen nieuwsberichten of plaatsen berichten op het VNG-Forum. De ervaringen van zo’n traject verschillen natuurlijk. Om u een blik te geven in hoe dit kan verlopen deelt Peter van Eijk vanuit de gemeente Den Haag graag de ervaringen over het doorlopen traject voor GGI-Veilig, voor perceel 3. Het portfolio van GGI-Veilig is onderverdeeld in verschillende percelen. Perceel 3 gaat over de expertise diensten die u als gemeente of samenwerkingsverband af kunt nemen. Welke diensten van dat perceel heeft de gemeente in gebruik en hoe kijkt ze tegen de werkwijze van GGI-Veilig aan?

Wie ben je en wat doe je binnen de gemeente?

“Mijn naam is Peter van Eijk, ik ben adviseur informatieveiligheid binnen de gemeente Den Haag. Ik maak deel uit van het Expertise Centrum Security.”

Waarom doe je dit werk?

“Graag leveren we een bijdrage aan het verhogen van onze weerbaarheid, zodat we een nog betere dienstverlening kunnen bieden aan onze Haagse inwoners. Dat verwachten ze van ons. Uiteindelijk doen we dit werk voor hen, niet voor onszelf.”

Hoe is de kennismaking met GGI-Veilig binnen jullie gemeente tot stand gekomen?

“Destijds kregen we als gemeente Den Haag informatie over het GGI-Veilig traject. Naast dat we verschillende producten en diensten hebben afgenomen, heb ik inhoudelijk een bijdrage geleverd op het bestek, als lid van de expertgroep.”

Welke diensten hebben jullie afgenomen van Perceel 3?

“We hebben aan alle percelen meegedaan. Zo hebben we diensten afgenomen vanuit perceel 3 (pentesten) en producten vanuit perceel 2 (End Point Protection). Helaas hebben we vroegtijdig moeten stoppen met perceel 1 en hebben we zelf een vergelijkbare uitvraag gedaan afgelopen jaar. We hebben daarbij gewerkt met dialoogrondes waarbij we vraag en antwoord goed op elkaar hadden afgestemd. Op dit moment zijn we in de afrondende fase van de implementatie. We zijn overigens zeker bereid onze ervaringen over deze oplossing te delen met andere gemeenten.”

Hoe is de uitvoering van de opdracht verder verlopen?

Op dit moment zijn we daar heel tevreden over. We hebben ervoor gekozen om met een partij in zee te gaan via een abonnement en niet keer op keer een mini-competitie te doorlopen. Dit vanwege volume en specifieke set aan afspraken om voortgang te borgen. Hierbij hebben we rekening gehouden met de wensen en eisen vanuit diverse organisatie onderdelen. Door deze uitvraag zijn we voorspelbaar voor zowel doorlooptijden als kosten. We zijn tevreden over het goede contact met deze leverancier en de constructieve houding waarin we met elkaar zitten. Dat begon al met het intake-formulier, daar hebben we samen kritisch naar gekeken.”

Hoe hebben jullie de ondersteuning vanuit het Servicecentrum Gemeenten hierbij ervaren?

“Als heel prettig. De minicompetitie was voor ons een schoolvoorbeeld van hoe een dergelijk traject moet lopen. De doorlooptijd van aanvraag tot het ondertekenen van het contract was ongeveer twee maanden, wat heel netjes is. De dienstverlening vanuit GGI-Veilig was voor ons een absolute meerwaarde. Ook nu nog merk ik, als ik via een van mijn collega’s een vraag stel aan de VNG, dat jullie daar snel op reageren. En kunnen jullie niet meteen reageren, dan ontvangen we de reden daarvoor, bijvoorbeeld dat er nog het een en ander moet worden uitgezocht. Zo houden jullie ons goed op de hoogte.“

Wat kan de VNG verbeteren in de toekomst?

“In relatie tot perceel 2 zou het een pre zijn om alle offertes te delen met de aanvragende gemeente. We kunnen dan op basis van eigen criteria verder een keuze maken. Daarbij kijken we bijvoorbeeld niet alleen naar de prijs, maar zeker ook naar de kwaliteit.”.

Wat heeft GGI-Veilig de gemeente tot nu toe gebracht?

“GGI-Veilig past in onze informatieveiligheidsplannen en helpt ons bepaalde initiatieven te versnellen. We leggen nu de laatste hand aan ons strategisch beleidskader informatieveiligheid 2023-2026. Daarnaast hebben we een visie digitalisering en dienstverlening en tot slot hebben we een agenda Digitaal Veilig. Daarbij kijken we vooral wat de stad Den Haag nodig heeft. Vanuit de leefwereld van onze inwoners en onszelf kijken we hoe onze systeemwereld daarop kan aansluiten. Onze uitvoeringsagenda voor de komende tijd gaat vooral over deze onderwerpen, maar blijft wel dynamisch. We zijn bijvoorbeeld ook benieuwd naar de ontwikkelingen richting de cloud.”

Peter van Eijk, adviseur Informatieveiligheid, gemeente Den Haag.

Foto: Peter van Eijk, adviseur Informatieveiligheid, gemeente Den Haag.

Heeft u vragen of wilt u weten wat we u kunnen bieden na het lezen van deze ervaring? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@scgemeenten.nl.