Eigen-Bijdragebeleid

Op basis van de Wmo kunnen gemeenten een Eigen Bijdrage (EB) heffen. Binnen de wettelijke kaders stelt u de beleidsregels voor de Eigen Bijdrage vast en bepaalt u de uurtarieven voor zorgproducten. De hoogte van de EB kan per zorgproduct variëren maar is wel gemaximaliseerd.

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleveren van de beleidsregels en uurtarieven bij het CAK. Alleen op basis van die gegevens én de geleverde zorguren van de zorgaanbieder kan het CAK de Eigen Bijdrage voor de Wmo berekenen, factureren en innen.


App voor het bereken van de eigen bijdrage

Het CAK heeeft een app gemaakt voor het berekenen van de eigen bijdrage Wmo (de EB app Wmo). De app is beschikbaar in beide appstores.


Aanlevering van gegevens

De gemeente levert de eigen beleidsregels en tarieven aan en maakt afspraken met zorgaanbieders over hoe zij hun zorggegevens aanleveren bij het CAK.

Aandachtspunten

  • Zorgaanbieders kunnen alleen gegevens aanleveren die worden gedeclareerd in tijd. Resultaatafspraken waarin bijvoorbeeld een vast tarief voor een ‘schoon huis’ is overeengekomen kunnen niet gedeclareerd worden. Deze zorg moet dus op basis van aantal gewerkte uren aangeleverd worden.
  • Zorgaanbieders leveren de zorggegevens voor Huishoudelijke Hulp, Persoonlijke Begeleiding, Persoonlijke Verzorging en Overige Arrangementen aan bij het CAK. 
  • Gemeenten leveren naast de beleidsregels en uurtarieven ook de overige klant- en zorggegevens aan. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de Hulpmiddelen & Voorzieningen applicatie van het CAK.

Meer informatie over de aanlevering van gegevens vindt u op de website van het CAK.


Gerelateerde VNG dossiers