De Catamaran is een kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie en onderdeel van GGzE Kind en Jeugd. De Catamaran is gespecialiseerd in de behandeling van jongeren met meervoudige, complexe ontwikkelings- en gedragsproblemen. De jongeren komen uit het hele land.

De Catamaran richt zich op jongeren tussen 14 en 23 jaar die zijn vastgelopen in het leven: thuis, op het werk, op school en in relaties. Soms heeft de rechter behandeling verplicht gesteld. De Catamaran helpt om persoonlijke risicofactoren te leren (her)kennen en ermee om te gaan. 

Behandeling

Voor de jongeren met ontwikkelings- en gedragsproblemen zijn verschillende vormen van behandeling. Jongeren ontwikkelen vaardigheden die ze nodig hebben in hun verdere leven, in sociale relaties, op het werk of op school.

Consultatie en advies

  • Reclasseringsmedewerkers, gezinsvoogden, generalisten en medewerkers van Bureau Jeugdzorg of van collega-instellingen kunnen bij De Catamaran terecht voor consultatie en advies. Zij zijn welkom voor het (anoniem) bespreken van casuïstiek of het raadplegen van een deskundige over de oplossing van een probleem of over een andere opvangvoorziening.
  • Consultatie gebeurt ook in het structurele afstemmingsoverleg met de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), in het provinciale samenwerkingsverband Circuit Jeugdcomplex, het Landelijk Cacus Overleg (LCO) van Justitie, het Regionaal Casus Overleg (RCO) en wekelijkse consultatie bij jeugdhulpverleningsinstelling Combinatie Jeugdzorg.
  • Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Catamaran door te mailen (decatamaran@ggze.nl) of te bellen naar Kliniek voor Orthopsychiatrie (040 - 297 08 00) of Kliniek voor Forensische jeugdpsychiatrie (040 - 296 78 37)

Wetenschappelijk onderzoek

De Catamaran zet zich voortdurend in om het behandelaanbod voor jongeren te optimaliseren. Zij evalueren systematisch de resultaten en effecten van hun inspanningen. De bevindingen gebruiken ze om de behandelingen verder aan te scherpen en te verbeteren.

Aanmelden en verwijzen

Jongeren die in een kliniek van De Catamaran behandeld moeten worden, hebben een verwijzing nodig van Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, reclassering of het Ministerie van Justitie. Deze instanties geven het advies voor opname.

Meer informatie

Zie ook

Missing media.