Communicatie kan een belangrijke rol spelen bij handhaving. We willen een bepaalde doelgroep bewegen tot gedrag dat in overeenstemming is met de wettelijke regels. Deze communicatietoolbox helpt LSI-partners bij de inzet van communicatie, zowel tijdens de voorbereiding als in de uitvoering van het LSI-project.

In hoofdstuk 1 staan de verschillende vormen van nalevingscommunicatie beschreven die binnen een project kunnen worden ingezet. Zo wordt uitgelegd hoe de verschillende vormen van communicatie werken en voor welke doelgroep(en) ze geschikt zijn. In hoofdstuk 2 zijn praktische hulpmiddelen en technieken beschikbaar, bijvoorbeeld voor het maken van een kernboodschap of actorenanalyse. Tot slot staan in hoofdstuk 3 enkele praktische voorbeelden uit de praktijk. Deze zijn afkomstig van LSI-partners en kunnen dienen ter inspiratie voor andere LSI-projecten.

Om de toolbox te kunnen raadplegen heeft u een account voor MijnVNG nodig. Als u al een account heeft, dan logt u hier in. Heeft u nog geen (gratis) account? Op deze pagina maakt u binnen een handomdraai een account aan.