De meeste zorgaanbieders deugen. Er is ook een gedeelte dat zich – vaak gaandeweg – laat verleiden tot fraude. De zorgcriminelen waar deze animatie zich op richt zijn van de buitencategorie. Zij hebben geen enkele intentie om kwetsbare burgers te helpen. Zij zijn vooral uit op ‘gratis geld’ van de overheid. De schade die zij de maatschappij berokkenen is enorm. Niet alleen in financieel opzicht, maar juist ook vanuit menselijk oogpunt.

Routekaart klein

Onderzoek in de Twentse regio laat zien dat criminelen de zorg hebben ontdekt als verdienmodel. Om gemeenten hiervan bewust te maken en te stimuleren om tot actie over te gaan, hebben VNG Naleving, RIEC Oost-Nederland, de Veiligheidsregio Twente en het Platform Integrale Veiligheidszorg onder meer de animatie Zorgcriminaliteit ontwikkeld.

Stevige preventie is een belangrijk wapen om deze ernstige vorm van ondermijning tegen te gaan en fraudeurs en zorgcriminelen te weren. Bestuurlijk draagvlak en voldoende capaciteit zijn onmisbaar om ideeën en beleid rond preventie uit te voeren. Om gemeenten te helpen bij het effectief inrichten van ‘de poort’ introduceerde VNG Naleving eerder al de Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving | Wmo 2015 en Jeugdwet. Die geeft u richting en instrumenten om snel stappen te kunnen maken. Uiteindelijk is iedereen hierbij gebaat. Niet alleen u als gemeente en belastingbetaler, maar óók de bonafide aanbieders en natuurlijk de cliënten die goede zorg of ondersteuning nodig hebben. Want was het daar uiteindelijk niet allemaal om te doen?