Uitvoering coronamaatregelen groepsgrootte en (gedeeltelijke) sluiting door gemeenten

De VNG heeft samen met gemeenten de gevolgen voor gemeenten in kaart gebracht van 2 coronamaatregelen: beperking van de groepsgrootte en gedeeltelijke sluiting. Bij ‘beperken groepgrootte’ is gekeken naar de maatregel in relatie tot evenementen, culturele instellingen, doorstroomlocaties en groepen op straat/thuisbezoek. Bij de maatregel ‘sluiting’ is gekeken naar horeca, detailhandel, sport en cultuur. 

De focus in deze rapportage ligt op de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de  maatregelen, de directe gevolgen voor de uitvoering. De rapportage biedt inzicht in de uitvoeringsconsequenties van de huidige maatregelen en nieuwe maatregelen.

Coronapapers.nl

De impact van de coronapandemie op het binnenlands bestuur is enorm. De onderzoekers achter Coronapapers.nl beschrijven, analyseren en duiden, met de focus op decentrale overheden: Hoe overleeft lokale democratie in quarantaine? Differentieert beleid naar lokale omstandigheden? Verandert de verhouding tussen staat en samenleving? Verschuift het maatschappelijk vertrouwen? En hoe ziet de wereld eruit na corona?

Uitdagingen lokaal bestuur

Op verzoek van de VNG reflecteert Marco Zannoni van het COT op de uitdagingen waar het lokaal bestuur in de komende tijd voor staat:

Meer informatie

Zie ook