De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp-ers en flexwerkers. Hun bestaanszekerheid is onzeker geworden en er dreigen financiële problemen. Dat is één van de conclusies van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact, die 17 mei haar bevindingen aan het kabinet overhandigde.

De werkgroep , onder voorzitterschap van Femke Halsema, pleit voor een breed schuldenoffensief.

Toekomstige aandachtpunten 

De Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact heeft de afgelopen weken een analyse gemaakt van de sociale gevolgen van de coronacrisis. In het rapport staan drie aandachtspunten voor de toekomst:

  1. De ontferming over nieuwe en bestaande en kwetsbare groepen
  2. Het versterken van de samenwerking tussen overheden en lokale coalities
  3. Geef mensen en in het bijzonder jongeren regie over eigen leven en een grotere stem bij de besluitvorming over hun toekomst

Initiatieven delen

De werkgroep stelt voor de veerkracht in alle Nederlandse gemeenten te versterken en goede initiatieven uit te wisselen. In het verslag staan tientallen voorbeelden.

Meer informatie