De Denktank Coronacrisis, onder voorzitterschap van Mariëtte Hamers (SER), schetst in een advies de contouren van het beleid naar herstel van de economie en de werkgelegenheid. De Denktank formuleert 8 uitgangspunten voor de herstartfase van de economie en maatschappelijke activiteiten.

Zij zijn richtinggevend voor de tien thema’s van de herstelagenda die volgens de Denktank aangepakt moeten worden om het herstel op een evenwichtige wijze mogelijk te maken.

Meer informatie

U vindt het advies op de website van de SER.