Op verschillende niveaus wordt er gewerkt aan het beperken van complexe scheidingen.

  • Lokaal en regionaal zijn verschillende gemeenten en regio’s actief om een aanpak te ontwikkelen voor het beperken van complexe scheidingen. Zo worden er bijvoorbeeld vanuit het CJG of lokaal team op verschillende plaatsen scheidingsspreekuren georganiseerd samen met bijvoorbeeld mediators (familierecht advocaten of gedragswetenschappers) of gezinstherapeuten
  • Gemeenten hebben in veel regio’s ook afspraken gemaakt met familierechters en Raad voor de Kinderbescherming over (de toeleiding) tot uniform hulpaanbod. Hiermee willen ze voorkomen dat er zo min mogelijk tijd verloren gaat bij het inzetten van hulp voor ouders  en kinderen tijdens de scheiding

Kijk op de digitale kaart op deze pagina voor voorbeelden op lokaal en regionaal niveau.

 

Staat het aanbod van uw gemeente of regio al op de kaart? Deel uw goede voorbeelden via yannick.methorst@vng.nl en laat zien wat uw gemeente te bieden heeft.