Fase

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK

Formele titel

Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)

Kamerstuknummer

36346

Inhoud

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Houwelingen (FVD) waarin wordt voorgesteld om een raadplegend referendum te houden over de vraag of het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie moet worden voortgezet of niet.

Beoogde datum inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.