Fase

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Formele titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het laten vervallen van de verplichting een proces-verbaal van aangifte bij de politie op te maken in geval van diefstal of vermissing van het rijbewijs, en enkele andere wijzigingen (Wet digitale melding vermissing rijbewijs)

Kamerstuknummer

35617

Staatsbladnummer(s)

Inhoud

Dit wetsvoorstel maakt het door een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 mogelijk om digitaal aangifte te doen bij de politie bij diefstal of vermissing van het rijbewijs en om een nieuw of vervangend rijbewijs aan te vragen. Ook wordt het mogelijk een melding te doen in geval van het vermoeden van fraude met (de gegevens op) het rijbewijs. Zo kan een rijbewijs snel ongeldig worden gemaakt en verdere fraude worden voorkomen.

Aangenomen op 22 april 2021 door de Tweede Kamer en op 25 mei 2021 door de Eerste Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.