Bij het aanvragen en verlenen van Europese subsidies, die decentraal worden uitgevoerd, moeten overheden zelf de staatssteun- en aanbestedingsregels toepassen. Het niet correct toepassen van de regels kan leiden tot vertraging van projecten of terugvordering van de Europese subsidie. Voor meer informatie over staatsteun en aanbesteden kunt u terecht bij Kenniscentrum Europa Decentraal.