Position paper
Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches staan gezamenlijk achter dit statement over hoe we jeugdigen en gezinnen beter kunnen helpen met zorg en hulp die aansluit bij wat echt nodig is, dichtbij huis.Bij de 24-uurssessie Zorglandschap op 11 en 12 juli 2017 in Driebergen waren jeugdhulpaanbieders, gemeenten, rijksoverheid en brancheorganisaties vertegenwoordigd...
Position paper
De VNG heeft een standpunt opgesteld met de belangrijkste aandachtspunten voor gemeenten in de Europese energievoorstellen.
Position paper
Geef alle kinderen tot 4 jaar een ontwikkelrecht van 16 uur per week! Met het belang van kinderen en ouders voorop, zetten na uitgebreid overleg, de PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de VNG hun handtekening onder een gezamenlijk akkoord. De oproep is overhandigd aan Mariëtte...
Position paper
De laatste jaren is steeds meer bekend geworden over de effecten van geneesmiddelgebruik op het water. Ook in Nederland zijn risico’s voor de waterkwaliteit te verwachten. In deze paper schetsen we het probleem van de resten van geneesmiddelen in water.
Position paper
Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben samen met acht samenwerkingsverbanden passend onderwijs concrete afspraken gemaakt om de thuiszittersproblemen aan te pakken. De afspraken zijn een regionale vertaling van het in 2016 gesloten landelijke thuiszitterspact en moeten er voor zorgen dat de landelijke afspraken ook regionaal hun vertaling krijgen
Position paper
In 2020 mag geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijsaanbod. Staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn (VWS) sloten hierover dit thuiszitterspact met de PO-Raad, VO-raad, het ministerie van VenJ en de VNG om het aantal thuiszitters omlaag te brengen
Position paper
Visie van gemeenten waarin de uitgangspunten en de rollen van gemeenten staan op weg naar klimaatbestendige gemeenten.
Position paper
In 2014 spraken gemeenten, Rijk en zorgaanbieders af om met een toekomstvisie te komen op de specialistische jeugdhulp. In deze visie 'Ruimte voor jeugdhulp' is samen een realistisch perspectief geschetst, dat aansluit bij de visie van gemeenten. De VNG vindt het belangrijk dat gemeenten deze visie meenemen in hun inkoopproces...
Position paper
In deze notitie, opgesteld in samenwerking met bestuurders, ambtenaren en externe deskundigen, wordt de weg gewezen naar een samenhangende aanpak van de decentralisaties op het gebied van werk, zorg en jeugd en op aanpalende terreinen zoals passend onderwijs.
Position paper
De transformatie in het sociaal domein vraagt óók om een snellere transformatie van de kennisinfrastructuur. Gemeenten willen ondersteuning van de landelijke en regionale wetenschaps- en kennisinstellingen. Ook van het Rijk vragen we snellere inzet op dit punt. Gemeenten vragen van wetenschaps- en kennisinstellingen om beter aan te sluiten bij de...