Organisatie
VNG
Publicatie soort
Position paper
Jaar van uitgifte
2019

Inleiding

Personen met verward gedrag staan al enkele jaren volop in de politieke en media aandacht. De VNG was mede opdrachtgever van het Aanjaagteam en opvolgende Schakelteam Personen met verward gedrag. We zien een toename van de groep inwoners die ons voor grote uitdagingen stelt op het snijvlak van zorg en veiligheid. Wij zien dit terug in onrust en (buren)overlast in wijken, in een groeiende caseload in de zorg- en veiligheidshuizen en vollopende maatschappelijke opvang.

De ambulantisering en beddenafbouw in de GGZ is hierin een belangrijke factor. De VNG heeft op 20 juni het HLA-GGZ akkoord getekend omdat gemeenten en zorgverzekeraars een gezamenlijke opgave hebben in goede ondersteuning en begeleiding van hun inwoners met psychische kwetsbaarheid.