Factsheet
Deze factsheet voor professionals geeft de stand van zaken per 1 juli 2019 van de Ondermijningswetgeving.
Factsheet
In de factsheets staan cijfers, feiten en ontwikkelingen over pleegzorg. De sheets zijn samengesteld op basis van de gegevens van de pleegzorgorganisaties in Nederland.
Factsheet
Hoe is de gezondheidszorg voor asielzoekers georganiseerd in Nederland? Hoe is de toegang tot de zorg geregeld? Welke organisaties zijn daarbij betrokken en wat voor taken en verantwoordelijkheden hebben zij? U vindt de antwoorden op bovenstaande vragen in deze factsheet. Ook vindt u hier de contactgegevens van de verschillende organisaties.
Factsheet
Het staat in de Wet Publieke Gezondheid: ‘Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen’. In de meeste gemeenten heeft de GGD hierin een beduidende rol. Niet alleen op het gebied van psychosociale hulpverlening bij crisisbeheersing maar ook bij kleinere incidenten en...
Factsheet
Gemeenten voelen de noodzaak om vol in te zetten op CO2-reductie, en steeds meer gemeenten zetten concrete stappen om dit doel te bereiken. De ambities lopen uiteen van een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering (denk aan het (maatschappelijk) vastgoed of de gemeentelijke voertuigen) tot het opnemen van CO2-reductie in de gemeentelijke inkoop...
Factsheet
Doe mee met het Project Versnelling Certificering CO2-Prestatieladder!
Factsheet
Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Deze wetten vervangen de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Voor gemeenten is een aantal taken en verantwoordelijkheden nieuw. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om bij de gemeente een melding...
Factsheet
De komst van het abonnementstarief voor eigen bijdragen heeft ook gevolgen voor zorgaanbieders. In dit overzicht vinden zorgaanbieders alle informatie die voor hen relevant is.
Factsheet
De VNG maakt periodiek een factsheet over de informatievoorziening die nodig is om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen. De doelgroep van deze factsheets zijn degenen die vanuit gemeenten bezig zijn met de informatievoorziening (IV) van de Wvggz. Dit is de derde factsheet over de IV van de Wvggz...
Factsheet
In deze toelichting leest u meer over participatie binnen de Omgevingswet, wat er formeel is geregeld en hoe een en ander in de praktijk gaat werken.