Organisatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Publicatie soort

Factsheet

Jaar van uitgifte

2022

De VNG en het rijk hebben een overzicht met contactmogelijkheden gemaakt van de loketten waar gemeenten met vragen terecht kunnen en van websites waar informatie staat over asielopvang, huisvesting statushouders en opvang Oekraïners.