Organisatie

VNG

Publicatie soort

Factsheet

Jaar van uitgifte

2022

De beschikbare opvangcapaciteit van het COA staat onder zeer hoge druk. Een van de oorzaken is de druk op de sociale woningmarkt, waardoor het lastig is om op korte termijn reguliere huisvesting voor vergunninghouders – die nu nog in de COA-opvang verblijven - beschikbaar te stellen. Gemeenten en woningcorporaties werken hard aan dit huisvestigingsprobleem. De hotel- en accommodatieregeling (HAR) biedt gemeenten de mogelijkheid om gekoppelde vergunninghouders voor maximaal 6 maanden tijdelijk onderdak aan te bieden in accommodaties binnen de gemeentegrenzen. In deze factsheet wordt de strekking van de hotel- en accommodatieregeling (HAR) geschetst. De factsheet is tot stand gekomen in samenwerking tussen de VNG, het COA en de Rijksoverheid.