Organisatie
Divosa
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2020

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de nieuwe Wet inburgering in werking. Het doel is, net als in de huidige wet, dat alle inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving, het liefst via betaald werk. De belangrijkste wijziging in het nieuwe inburgeringsstelsel is dat gemeenten de regie hebben over de uitvoering. Vooruitlopend op de nieuwe wet staan in deze handreiking de belangrijkste wijzigingen op een rij. De nadruk ligt op de (nieuwe) taken van gemeenten.