Organisatie

VNG

Jaar van uitgifte

2020

Om gemeenten op weg te helpen bij het ontwikkelen van toepasbare regels voor de Omgevingswet heeft VNG een aantal voorbeeld toepasbare regels uitgewerkt. Deze voorbeeld toepasbare regels bij Staalkaart 'Integratie verordeningen in omgevingsplan' richten zich op de volgende activiteiten uit de staalkaart 'Integratie verordeningen in omgevingsplan’: boom kappen, object plaatsen op de weg en uitrit aanleggen. De staalkaart betreft de omzetting van een aantal lokale verordeningen naar het omgevingsplan nieuwe stijl. Deze voorbeeld toepasbare regels zijn ook beschikbaar in het omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

In de voorbeelden laten we zien hoe de juridische regels voor de drie activiteiten te vertalen zijn naar toepasbare regels voor vergunningchecks, formulieren en maatregelen op maat. Gemeenten die hun eigen juridische regels baseren op de staalkaarten kunnen deze toepasbare regels gebruiken. Daarnaast kunnen gemeenten deze voorbeelden ter inspiratie gebruiken als zij zelf juridische en toepasbare regels gaan ontwerpen. Reacties hierop kunt u kwijt op het VNG forum in de groep toepasbare regels.