Organisatie

VNG

Publicatie soort

Position paper

Jaar van uitgifte

2023

Onze activiteiten in 2023 hebben een ander karakter dan vorig jaar. In 2022 waren onze inspanningen vooral gericht op een nieuw te vormen kabinet en de lobby op net nieuwe kabinetsvoornemens. In 2023 zal de inzet zich met name afspelen binnen lopende trajecten omdat veel van onze lobbypunten zijn opgenomen in de plannen van het kabinet. Het komt er nu op aan deze punten goed uitgewerkt te krijgen in wet- en regelgeving en diverse programma’s. Voor nieuwe thema’s is op dit moment minder belangstelling bij ‘de politiek’, maar waar nodig nemen wij hier wel standpunten over in. Die komen ons van pas bij de voorbereiding op een volgende kabinetsperiode.