Organisatie
VNG
Publicatie soort
Position paper
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2021

In 2019 heeft de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit de VNG-inzet op wonen vastgesteld. Dit heeft zowel onze bestuurders als de VNG-beleidsadviseurs houvast gegeven bij hun werkzaamheden op dit beleidsterrein. Inmiddels zijn we 2 jaar verder. Het woningtekort is verder opgelopen. De coronacrisis leidt tot veranderingen. Er zijn veranderingen gekomen in wet- en regelgeving. Een deel van de VNG-wensen is gehonoreerd en een deel van de voorgenomen activiteiten is uitgevoerd. Genoeg redenen om de VNG-inzet te actualiseren. Bovendien nemen we in deze inzet ook het bredere beleid rond bouwen mee.