Organisatie

Democratie in Actie

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2020

In dit handboek staan antwoorden op vragen als ‘wat is virtueel vergaderen’ en ‘wat is daarvoor nodig’. Maar ook handige tips over de positie van de camera, het gebruik van licht en geluid en over hoe om te gaan met interrupties. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het werk van de griffier.

Het handboek is geschreven om ervoor te zorgen dat de lokale democratie kan blijven functioneren wanneer fysiek vergaderen niet mogelijk is. Het is niet alleen bedoeld om volksvertegenwoordigers te helpen, maar ook om een kwalitatief goed besluitvormingsproces onder nieuwe omstandigheden mogelijk te maken.