Organisatie
Ministerie van BZK
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2015

Deze handreiking beschrijft in zes stappen hoe decentrale overheden tot een keuze kunnen voor een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtsvorm. Aanleiding voor de handreiking is de wijziging van artikel 160 Gemeentewet, die per 1 februari 2016 in werking is getredentreedt. Gedeputeerde Staten houden niet langer preventief toezicht op de besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders om privaatrechtelijke organisatievormen op te richten.

De handreiking geeft geen antwoord op de vraag of en wanneer verzelfstandigd zou kunnen of moeten worden, die politieke keuze is aan het samenspel tussen gemeenteraad en college.