Organisatie
Platform JEP, Nederlands Jeugdinstituut, Verwey-Jonker Instituut
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2019

Polarisatie tussen jongeren lijkt niet toe te nemen, goede preventie blijkt vaak incidenten te voorkomen. Wel maken experts zich zorgen over toenemende segregatie en over polarisatie tussen jongeren en instituties. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van deze verkenning in opdracht van Platform JEP, het Nederlands Jeugdinstituut en het Verwey-Jonker Instituut. Hierbij ging het specifiek om maatschappelijke spanningen langs etnische-religieuze-culturele scheidslijnen tussen groepen jongeren, en spanningen of wantrouwen tussen jongeren en instituties (bijvoorbeeld de politie).

De verkenning bestaat uit een (internationale) literatuurstudie en gesprekken met 24 experts en praktijkdeskundigen. Hieruit blijkt dat preventie en aanpak van polarisatie vooral effectief zijn wanneer ze jongeren actief betrekken.

Op basis van de uitkomsten van de verkenning is een kader gemaakt voor het ontwikkelen en toetsen van (de effectiviteit van) activiteiten die gericht zijn op de preventie en aanpak van polarisatie.