Organisatie

VNG

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2017

De selectielijst geeft de bewaartermijnen aan van archiefbescheiden. De Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 is vastgesteld door de algemene rijksarchivaris namens de minister van OCW.

De ingebrachte zienswijzen gaven aanleiding tot een aantal aanpassingen en verduidelijkingen in de selectielijst. In een aanvulling op bijlage 7 is daarvan een overzicht opgenomen.

De Selectielijst 2017 is vastgesteld met terugwerkende kracht en is dus van toepassing op archiefbescheiden opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 2017.

Bijlage: