Organisatie
Kennisplatform Integratie en Samenleving
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2019

Deze handreiking, primair bedoeld voor gemeenten (wijkcoördinatoren/gebiedsmanagers en beleidsambtenaren), biedt naast het in kaart brengen van problematiek (vormen van polarisatie, oorzaken, betrokken groepen, locaties, fasen) ook informatie en handvatten voor verschillende vervolgstappen:

  1. Wat moet er gebeuren om de polarisatie tegen te gaan of te voorkomen (oplossingsrichtingen)?
  2. Welke interventies kunnen worden ingezet bij verschillende vormen van polarisatie?
  3. Analyse en duiding van ‘witte vlekken’ in het lokaal beleid om polarisatie te voorkomen. Volstaat het huidige beleid, zijn er intensiveringen nodig, en welke aanpakken passen daarbij?

De handreiking presenteert een stappenplan om te komen tot een goede analyse van polarisatie en een keuze voor passende interventies. Daarnaast wordt een groot aantal praktijkvoorbeelden beschreven.