Jaar van uitgifte
2017

Gemeenten en zorgaanbieders hebben gezamenlijk uitgesproken dat de administratieve lasten in de jeugdzorg en de Wmo nu te hoog zijn en teruggebracht moeten worden, in belang van goede en betaalbare zorg. Om dit te bereiken heeft het programma i-Sociaal Domein standaarden en voorzieningen ontwikkeld.

Gemeenten en zorgaanbieders hebben afgesproken deze standaarden in hun administratieve processen te zullen gebruiken. De standaardisatie voorkomt dat zorgaanbieders voor elke gemeente aan verschillende administratieve vereisten moeten voldoen. Het beeld is positief: de standaarden worden voor ruim 80% consistent toegepast.

Het Programma i-Sociaal Domein heeft in beeld gebracht in hoeverre gemeenten de standaarden en voorzieningen consistent toepassen. Het programma i-Sociaal Domein is een gezamenlijk initiatief van gemeenten en zorgaanbieders, om de administratieve lasten in de Jeugdwet en de Wmo te verminderen.