Organisatie
Significant in opdracht van VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2015

Deze publicatie geeft inzicht in het zorglandschap van jeugdhulpfuncties in aanloop het nieuwe jeugdstelsel op 1 januari 2015 (dat inmiddels in werking is getreden). Deze publicatie geeft een geabstraheerd meerjarige ontwikkeling per zorgvorm.  

​De publicatie is bedoeld voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten om het inzicht in de feiten en cijfers die ten grondslag liggen aan de ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp te vergroten.

Deze informatie is een van de bouwstenen in de discussie over de ordening van het toekomstige zorglandschap op het gebied van jeugdhulp in het kader van de nieuwe Jeugdwet 2015. Daarnaast draagt de publicatie bij aan het inzicht van gemeenten over de ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp.