Organisatie
Schakelteam Personen met Verward Gedrag
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2016

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag bouwt voort op de resultaten van het Aanjaagteam én op het vele werk dat al gebeurd, zowel lokaal, regionaal als landelijk. In het Schakelprogramma 'Niemand tussen wal en schip' zet het nieuwe team haar opdracht en activiteiten uiteen.

  • Aanleiding programma
  • Het fundament
  • De opdracht en rol van het schakelteam
  • Werkwijze
  • Activiteiten

Zie ook