Schakelteam Personen met Verward Gedrag

Na twee jaar ‘schakelen’ heeft het Schakelteam haar opdracht afgesloten en haar conclusies gepresenteerd.

Met elkaar het leven van mensen met verward gedrag en hun naasten humaner maken, is daarbij de belangrijkste boodschap.

 

 

Achtergrondinformatie

Oktober 2016

Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam Personen met Verward gedrag, over de missie van het team:

In de ondersteuning, opvang en zorg van mensen met verward gedrag is het van groot belang dat de persoon zelf en zijn familie centraal staan. Dat hulpverleners nauw samen werken en niet loslaten voordat een ander het overgenomen heeft. Zo raakt niemand tussen wal en schip.

Om dit te bereiken is het de bedoeling dat alle gemeenten en regio’s per 1 oktober 2018 beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Het Schakelteam ondersteunt actiegericht de realisatie hiervan, adresseert knelpunten bij de juiste partijen, verbindt partijen en monitort de voortgang. Het team is ingesteld door het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Schakelprogramma Niemand tussen wal en schip

Het Schakelteam zet zich er voor in dat overal in Nederland een goed werkende aanpak komt voor mensen met verward gedrag. Ook als die mensen strafbare feiten pleegden, gevaarlijk (b)lijken, zorg mijden en geen netwerk (meer) hebben.

Inzet is om met elkaar in te zetten op het voorkomen van persoonlijk leed en maatschappelijke overlast. 

Rol Schakelteam

Het Schakelteam verbindt partijen, stimuleert en faciliteert het werkbaar krijgen van de sluitende aanpak, zoals geïntroduceerd door het aanjaagteam Verwarde Personen, in de praktijk. Een aanpak waarin de persoon met verward gedrag en zijn familie centraal staan.

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van een sluitende aanpak ligt bij alle betrokken ketenpartners, zowel lokaal als regionaal, onder regie van de gemeente. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van landelijke randvoorwaarden ligt bij de overheden en de landelijke partners, waaronder de zorgverzekeraars.

Niemand meer tussen wal en schip

Het uiteindelijke doel van het Schakelteam is dat in oktober 2018 niemand meer tussen wal en schip valt. Dan is overal de beweging naar de voorkant gemaakt.

De aandacht voor de persoon zelf en zijn of haar directe omgeving staat dan voorop. Initiatieven op het gebied van herstel en eigen kracht, van en door mensen zelf, worden breed ondersteund. En als iemand acuut hulp nodig heeft, dan is de opvang en beoordeling geregeld en werken alle schakels in de keten van ondersteuning, zorg en veiligheid samen in het belang van de mensen om wie het gaat.

Leden van het Schakelteam

Het Schakelteam Personen met Verward gedrag bestond uit vertegenwoordigers van politie, OM, GGZ, zorgverzekeraar, gemeente (wethouder en burgemeester) en gehandicaptenzorg.

Om nog dichter bij de mensen te staan waar om gaat waren er ook twee ervaringsdeskundigen aan het team toegevoegd.