Organisatie

VNG

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2022

De openbare antwoorden op deze Marktverkenning vindt u onder 'Volledige publicatie'. Dit document bevat alleen de antwoorden waarvan de leverancier toestemming heeft gegeven voor openbare publicatie.

Aanpassing in requirements    

De meest recente versie, versie 1.5, is vanaf 1 februari 2022 beschikbaar.  

Dit is een volledig nieuwe versie en hebben daarom gevraagd aan de leveranciers van versie 1.4 opnieuw de marktverkenning in te dienen. In deze versie zijn de tabbladen met requirements vernieuwd. U kunt in de notitie terugvinden welke er zijn toegevoegd en weggelaten. De meest relevante requirements voor gemeenten zijn nu opgenomen in de marktverkenning. De requirements die weggelaten zijn, zijn nog steeds in te zien op; DisplayArchiMateElements - GEMMA Online 

Totaaloverzicht leveranciers 

Opvallend is de geringe animo voor de marktverkenning op dit moment. Een aantal leveranciers hebben de laatste versie niet ingevuld. Als een leverancier ervoor kiest nieuwe informatie niet in te dienen wordt verouderde informatie weggelaten.  

Voor een totaaloverzicht van alle leveranciers kunt u hier terecht op de website van Aan de slag met de Omgevingswet