Organisatie

VNG, Platform31

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2019

Hoewel het om een private sector gaat, heeft de overheid een belangrijke rol in het waarborgen van veiligheid en leefbaarheid rondom vakantieparken en het faciliteren van de economische waarde. De taak van gemeenten is om kaders te scheppen die goede ontwikkelingen stimuleren en ongewenste situaties tegengaan. Daarbij is het belangrijk te erkennen dat de opgaven op en rond vakantieparken vaak meervoudig zijn en niet met simpele ingrepen op te lossen.

Deze handreiking biedt gemeenten diverse handelingsperspectieven om een beleid ten aanzien van vakantieparken vorm te geven. Het schetst in enkele stappen de relevante proceselementen en thematische instrumenten. De bijbehorende folder (hieronder) geeft een overzichtelijke samenvatting van de handreiking.